Tarihe Mâl Olmuş ve Ünlü Şahsiyetlerin Biyografileri

KimdirKimdir.com

İbn-i Kemal Kimdir (Kemalpaşazade)
İbn-i Kemal Kimdir..

İbn-i Kemal (Kemalpaşazade)

(?-1534)

Şeyhülislâm, âlim, şair, tarihçi.

Edirne’de doğdu (Tokat’ta veya Amasya’da doğduğu söylenir). Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Kemâl Paşazâde Süleyman Bey’in oğludur. II.Bayezid döneminde sipahi olarak birçok savaşlara katıldı. Sonra kendisini ilme verdi. Molla Lütfî’nin derslerine devam etti. Zamanın tanınmış din âlimlerinden Hatibzâde Muhiddin Mehmed Efendi ve Maarifzâde Sinanüddin Yusuf dan icâzet aldı ve tahsilini tamamlayarak müderris oldu. Edirne Kadılığı ve Anadolu Kazaskerliği yaptı. Yavuz Sultan Selim’den büyük itibar gördü. Padişah savaşlarında onu yanından ayırmadı.

Mısır’ı fethedip Halifeliği aldı ve Mukaddes Emanetleri beraberinde getirdiği büyük seferin dönüşünde, İbn Kemal’in bindiği at padişahın beyaz kaftanına çamur sıçratınca, gazabıyla meşhur Yavuz Sultan Selim’in öfkeleneceği beklenirken, söylediği “Ülema ayağından sıçrayan çamurlar medar-ı ziynet ve bâis-i mepıâret olacaktır” sözleri ilim adamına gösterilen saygıya bir örnek teşkil eder.

Yavuz Sultan Selim bu kadarla da kalmayarak vefâtında kaftanın sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etti. Bugün bu kaftan, Yavuz’un Sultan Selim Camii yanında bulunan türbesindeki sandukasının üzerindedir.

İbn Kemâl, Kanunî Sultan Süleyman döneminde, 1525’de Şeyhülislâm oldu. Büyük bir ilâhiyat âlimi olduğu kadar, değerli bir tarihçi ve güçlü bir şâirdi. Hadis, hukuk, felsefe, edebiyat, mantık, tasavvuf, ahlâk, ansiklopedik konular, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı ve çeşitli konularla ilgili 19’u Türkçe, 7’si Farsça, 183’ü Arapça olmak üzere, 209 eseri tesbit edilmiştir. Yavuz’un vefâtmda yazdığı mersiyesi çok ünlüdür. Bir çok kıta ve beyitleri, zamanımıza kadar darbımesel halinde söylene-geldi.

ESERLERİ

Türkçe Eserleri: Divan (1895), Yusuf ii Zeliha, Kaside-i Bürde Tercümesi, Tevarih-i Al-i Osman (II. Beyazid’in emriyle yazmaya başladı. Kanunî’nin 1526’da Mohaç dönüşünde İstanbul’a girişire kadar getirir. 10 Ciltlik önemli bir eserdir. Şerafettin Turan bu eserin VII., I. ve II. defterlerini yayımladı., 1957, 1970, 1983),Âsâr-t Eslaf (1895),Dakâiku’l-Hakâik. Farsça Eserleri: Nigaristan (Sadî’nin Gülistan’ına naziredir), Risale der Vücüd-i Hüdâ (1898), Muhîtu’l-Luga (Arapça’dan Farsça’ya sözlük). Arapça Eserleri: Bir çoğu Mecmuatü’r-Recâil (1894) ve Risale İbn Kemal (1898) başlıklarıyla basıldı.

Reklam Alanı

Biyografi Detayları
  • Burç: -
  • Meslek: -
  • Doğum Tarihi: -
  • Ölüm Tarihi: -
  • Doğum Yeri: -
  • Ölüm Yeri: -
  • Ekleyen: admin
  • Tarih: 28/02/2015
  • Kategori: Devlet Adamı,Şair,Tarihçi
  • Görüntülenme: 329

Reklam Alanı

© Kimdir
%d blogcu bunu beğendi: